Login

or


Don't have an account?

Sign Up Now
 

ข้อตกลงและเงื่อนไข Dinoza

 

(ปรับปรุงล่าสุด 12/01/2558)

ภาพรวม

ข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีการบังคับใช้ระหว่าง บริษัท ไดโนซ่า ออนไลน์ จำกัด และ www.dinoza.com (Dinoza) และผู้ใช้งาน (คุณหรือของคุณ) โดยคุณจะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เช่นเดียวกันกับที่ Dinozaดำเนินการ ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมด ระหว่าง Dinozaและคุณ หรือตัวแทนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา ระหว่าง คุณและ Dinozaต้องเคารพซึ่งกันและกัน

ข้อมูลที่ Dinozaอย่างในหมวดของ “ช่วยเหลือ” หรือ “เกี่ยวกับเรา”  เป็นเพียงคำแนะนำ ไม่ได้เป็นกฎหรือแนวทางให้ปฏิบัติแต่อย่างใด Dinozaจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกระทำของผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใด ที่ได้อ่านหรือได้รับแจ้งข้อมูลหรือสิ่งใดๆที่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร


หากมีคำถาม, ข้อสงสัย หรือคำแนะนำ เกี่ยวกับ ข้อตกลงและเงื่อนไข กรุณาติดต่อเราที่ [email protected]

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ห้ามใช้ Dinozaหากคุณเข้าถึง ใช้ หรือ ดาวน์โหลด ในทางใดทางหนึ่งในการบริการของ Dinozaแสดงว่าคุณได้ตอบตกลงโดยใช้ข้อตกลงและเงื่อนไข และทราบดีว่า  (ก) คุณเข้าใจการใช้งานของ Dinozaเช่น "ใช้งานยังไง" เป็นอย่างดี, (ข) คุณเลือกที่จะทำอย่างใดอย่าหนึ่งระหว่างทบทวน หรือเลือกที่จะไม่ทำเลย, (ค) คุณมีโอกาสที่จะถามคำถามเกี่ยวกับการใช้งานจาก Dinozaโดยโทรศัพท์ หรืออีเมล และเราจะมีการตอบคำถามเหล่านั้นทันที

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

Dinozaอาจมีการเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม, ลบ หรือแก้ไข) ข้อตกลงและเงื่อนไข ซึ่งอาจจะเป็นครั้งคราว และ มีหรือไม่มีก็ได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณต้องยอมรับว่า Dinozaอาจจะให้คุณสังเกตข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในวิธีดังต่อไปนี้ : ผ่านอีเมลจาก Dinozaและ/หรือ โดยการแจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์ในระยะเวลาที่เรากำหนดขึ้น เหล่านี้คือสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องสังเกตและคอยดูเสมอ คุณควรตรวจสอบสม่ำเสมอ หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ นั่นแสดงว่าคุณต้องหยุดใช้งานบริการที่ Dinozaทันที

คุณสมบัติของผู้เข้าใช้งานภายในเว็บไซต์

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และ/หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Dinozaคุณต้องยืนยันว่ามีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป และไม่ผิดระเบียบ กฎหมาย หรือ ข้อบังคับ ของประเทศ จังหวัด เมือง หรือ อำนาจศาลนั้นๆ ที่คุณอาศัยอยู่ (คุณต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)

พนักงานและครอบครัว Dinoza (พ่อ แม่ พี่น้อง ญาติ หรือ คู่สมรส) ในบ้านหลังเดียวกัน ที่เป็นพนักงานไม่สามารถทำการประมูลสินค้าได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ

สินค้าและบริการที่ Dinozaสามารถนำไปใช้เป็นของส่วนตัวเท่านั้น ห้ามนำไปค้าขายเชิงพาณิชย์

Dinozaขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดบุคคลที่เข้าร่วมประมูล ซึ่งอาจจะเป็นคนๆเดียวกัน Dinozaจำกัดให้ผู้เข้าร่วมประมูล 1 คน / 1 บัญชีเท่านั้น ดังนั้น บัตรเครดิต, บัญชี PayPal หรือ Paysbuyจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้หลายบัญชีต่อ 1 บุคคล Dinozaจึงขอจำกัด 1 คน ต่อ 1 username (หากมีข้อสงสัยติดต่อ [email protected]) 1 ผู้เล่นสามารถเป็นผู้ชนะการประมูลได้ 4 ครั้ง ต่อ 30 วัน โดยทั่วไปผู้ใช้งานอาจจะมีการชนะเพียง 1 ครั้ง ซึ่งมีราคาเท่ากับหรือมากกว่า 10,000 บาท ภายในระยะเวลา 30 วัน อย่างไรก็ตาม Dinozaขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดดังกล่าว หากมีช่วงเวลาพิเศษเฉพาะ

หากมีการฮั้วประมูลโดยบุคคลอื่นที่คุณรู้จัก (สมรู้ร่วมคิด หรือ 1 ท่าน มีมากกว่า 1  User หรือ มีการโอน/จ่ายเงินผ่าน บัญชี บัตรเครดิต บัญชี PayPal หรือ Paysbuy เดียวกัน ) Dinoza ขอสงวนสิทธิ์การ "ตัดสิทธิ์การใช้งาน"แบน) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากจับได้ว่ามีการฮั้วประมูลกันเกิดขึ้น Dinoza จะไม่มีการคืนเงินสำหรับการซื้อ Bid รวถึงไม่มีการคืน Bid และ D-Point ที่เหลืออยู่ในบัญชี การคืนจำนวนเงิน จะได้รับการคืนเฉพาะยอดที่จ่ายทำรายการปิดประมูลและซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

การลงทะเบียนสมัครสมาชิก

คุณสามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว และต้องระบุที่อยู่ที่แท้จริง (เพื่อจัดส่งสินค้าในกรณีที่ชนะการประมูลหรือสั่งซื้อสินค้า)  และต้องไม่มีมากกว่า 1 บัญชี คุณต้องไม่ลงข้อมูลผิดๆในการลงทะเบียน และต้องไม่มีการฮั้วหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เล่นคนอื่นๆ และห้ามมีการทำธุรกรรมการเงินแทนบุคคลหรือ User อื่นๆ ชื่อผู้ใช้งานของคุณต้องไม่เป็นที่น่ารังเกียจ, หยาบคาย, เสียหาย หรือมีเจตนาที่ไม่ดี หลอกลวงผู้อื่น ชื่อผู้ใช้งานของคุณต้องไม่มีการตั้งเพื่อโฆษณาเว็บไซต์หรือบริการหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาจากบุคคลที่ 3

หาก Dinozaได้รับข้อมูลว่าชื่อผู้ใช้งานผิดกฎข้อบังคับหรือละเมิดข้อตกลง ชื่อผู้ใช้งานของคุณจะถูกตัดทิ้งไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ Dinozaอาจจะมีการปิดบัญชีของคุณแบบถาวรหากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว

คุณต้องเก็บรหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับ Dinozaจะไม่ถามรหัสผ่านของคุณ ยกเว้นระว่างพิมพ์เข้าใช้งานในเว็บไซต์เท่านั้น คุณไม่ควรให้รหัสผ่านกับผู้อื่น, หรือบอกให้พนักงาน Dinozaทราบเด็ดขาด บัญชีผู้ใช้งานไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ และคุณต้องรับผิดชอบต่อชื่อบัญชีของคุณทางกฎหมายหากมีการตรวจสอบพบการทุจริต

ลิงก์อ้างอิงในการสมัคร

คุณสามารถเชิญเพื่อนคุณมาสมัครโดยใช้ลิงก์อ้างอิงจาก Dinozaได้ และ Dinozaยินดีให้ข้อเสนอ แจก Bid ให้คุณ เมื่อเพื่อนคุณทำการซื้อ Bid Pack กับ Dinozaเราต้องขอตรวจสอบการใช้สิทธิ์นี้ด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการฮั้วหรือสมัครคนเดียวหลายบัญชีหรือการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ห้ามให้คนในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันสมัครโดยที่ใช้ลิงก์อ้างอิงของคุณเพื่อทำการรับข้อเสนอ การละเมิดกฎที่ระบุไว้อาจส่งผลต่อผลการประมูล ซึ่งอาจจะต้องมีการยกเลิกในภายหลังหากมีการตรวจสอบว่ามีการทุกจริตเกิดขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Dinoza

การระงับใช้งานบัญชี

Dinozaขอสงวนสิทธิ์การระงับใช้งานบัญชีของคุณ หากตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข, กฎข้อบังคับ หรือละเมิดสิทธิ์ต่อผู้ใช้งานคนอื่นๆ หรือ บุคคลที่ 3 ตัวอย่างการไม่ได้รับอนุญาติใช้งาน เช่น บุคคลที่ 3 การใช้เครื่องมือ Software ช่วยในการประมูล รวมถึงการสร้างหลายบัญชีโดยบุคคลเดียว เพื่อทำการปั่นการประมูล คุณยอมรับว่าถ้า Dinozaได้ลงความเห็นว่าคุณละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข เราจะต้องทำการะงับ ยกเลิก หรือ อาจจะทำการคืนจำนวน Bid

การจ่ายค่า Bid / การกดหรือคลิก Bid / Bidsaurus(การตั้งค่าการ Bid อัตโนมัติ)

Bid คือ การชำระเงินล่วงหน้าในรูปแบบของ "Bid Pack" Dinozaขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอ Bid Pack ในช่วงเวลาต่างๆ อาจจะไม่เหมือนกันทุกครั้ง ขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่น หากคุณยังไม่ชำระเงิน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม Dinozaจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานจนกว่าจะมีการชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งหนี้ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ และจะระงับการจัดส่งใดๆจนกว่าจะมีการชำระเงินเต็มจำนวนเข้ามา

เมื่อเวลาผ่านไป ฟรี Bid ที่ได้รับจะใช้ได้ถึงวันที่กำหนด ซึ่งระบุไว้ในโปรโมชั่นแล้ว เมื่อมีการลง Bid ในการประมูล Bid จะถูกหักออกจากบัญชีของผู้ใช้งาน และไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชนะหรือไม่ชนะการประมูลก็ตาม

คุณสามารถลง Bid ได้ 2 แบบ คือ (1) ทำการคลิก Bid เอง โดยกดที่ปุ่ม "Bid" ส่วนของการประมูลนั้นๆ และ/หรือ (2) โดยใช้รูปแบบการใช้งาน Bidsaurusคือการใช้งานการตั้งค่าแบบกดอัตโนมัติ โดยจะมีการปล่อยให้คุณไม่ต้องสนใจการ Bid โดยจะให้คุณตั้งค่าล่วงหน้าไว้ได้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมวด "การช่วยเหลือ"

ทุกๆการกด Bid 1 ครั้ง เวลาจะกลับมารีเซ็ตใหม่ที่ 10 วินาที การประมูลจะสิ้นสุดลงเมื่อเวลาจับได้ที่ 0 วินาที หรือ ปิดการประมูล ตามเวลาของ Dinozaผู้ชนะในการประมูลคือผู้ที่ลง Bid เป็นคนสุดท้าย ซึ่งระบบของ Dinozaจะทำการบันทึกก่อนที่เวลาตาม Dinozaจะสิ่งเข้าสู่วินาทีที่ 0

หากคุณไม่เชื่อว่าบัญชีที่ใช้งานอยู่ของคุณไม่มีความถูกต้อง คุณสามารถแจ้งเตือนมาที่ Dinozaภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเริ่มเสนอราคามาที่เรา

หากคุณไม่ชนะการประมูล คุณก็สามารถยังจ่ายค่าสินค้าเพื่อเป็นการซื้อของชิ้นนั้นๆ คุณมีเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่การประมูลสิ้นสุดลง การลง Bid ทุกๆครั้ง ระบบจะแปลงเป็นส่วนลดให้ทันที คุณจะได้รับส่วนลดนี้เพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าที่คุณกำลังประมูล เพียงแค่จ่ายส่วนต่างเท่านั้น (การลง Bid ราคาจำหน่ายจะถูกหักออกทุกๆครั้ง)

Dinozaมีการจำกัดการประมูลของผู้ใช้งาน เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน และเป็นการรักษารูปแบบธุรกิจให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นไป ดังนั้น Dinozaจึงขอจำกัดผู้เล่นตามสมควร, ผู้เล่นที่เคยชนะ, จำนวนู้เล่นในแต่ละการประมูล, ผู้เล่นที่ทำการ Bid ก่อนการประมูลเริ่ม หรือ มีการซื้อ Bid Pack และ ปัจจัยด้านอื่นๆ โดยเฉพาะเราจะมีการจำกัดการประมูลบางอย่าง ที่ผู้เล่นบางคนยังไม่เคยชนะการประมูล Dinozaเห็นว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโดยรวม

Dinozaขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาBid โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Dinozaมีรูปแบบที่เรียกว่า "Locked Auctions" สำหรับบางการประมูล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราเมื่อเห็นสมควรว่าควรหรือไม่ และผู้ที่ไม่ลง Bid ในการประมูล จะไม่สามารถเข้าถึงการประมูลนั้นๆได้ ด้วยเหตุนี้เอง สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลง Bid ไว้ในการประมูล หรือ มีการวาง Bid ไว้เป็นจำนวนน้อยกว่าที่ทาง Dinozaได้กำหนด เราจะมีการป้องกันการลง Bid เมื่อถึงเวลาที่เรากำหนด เราจะมีส่วนที่ขึ้นว่า "locked out" และจะนำคุณไปสู่ส่วนของการซื้อสินค้าทันที

การซื้อสินค้า Buy Now

Buy Now คือ สิทธิพิเศษเหนือระดับที่ Dinoza เต็มใจมามอบให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ซื้อสินค้าภายหลังจากที่ไม่ชนะการประมูล ลูกค้าสามารถใช้ Bid ที่ระบบแปลงเป็นส่วนลด และใช้สิทธิ์นี้เพื่อทำการซื้อสินค้าที่คุณได้เลือกประมูลไว้

สิทธิพิเศษนี้เรายินดีมอบให้กับลูกค้าทุกๆคน แต่หากมีการละเมิดกฎและเงื่อนไขของ Dinoza ลูกค้าจะเสียสิทธิ์ในการใช้ส่วนลด

หากมีการขอคืนเงินทาง Dinoza จะคืนเงินให้เฉพาะยอดชำระค่าสินค้าเท่านั้น

ร้านค้า Dinoza

Dinozaขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนการซื้อสินค้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทาง Dinozaอีกครั้งว่าเป็นสินค้าประเภทใด

จำนวน Bid จะมีการคืนให้กับลูกค้าที่ชำระเงินซื้อสินค้ากับ Dinozaจำนวน Bid ที่เติมเข้ามาเพื่อซื้อสินค้าอาจจะแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับว่าใช้ซื้อของราคาเท่าไหร่ หากสินค้าที่ซื้อไปถูกส่งไปแล้วจำนวน Bid จะถูกหักออกจากบัญชี แต่หากมีเงินในบัญชีต่ำกว่าราคาของสินค้า  Bid ที่อยู่ในบัญชีจะถูกหักออกหมด และ Dinozaจะทำการคำนวนราคา โดยคูณ 5 บาท และจะแจ้งราคาที่ต้องจ่ายเป็น Bid ให้ทราบอีกครั้ง

ความเป็นต่อในการชนะการประมูล

ทุกการประมูลที่ Dinoza      มักจะไม่ซ้ำแบบกัน และผลการประมูลทุกๆครั้งขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมการประมูล หลายต่อหลายครั้งอาจจำเป็นต้องใช้ทักษะและความใจเย็นการประมูลสินค้าเด่นๆ ที่มีผู้เล่นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ผู้เล่นจึงต้องใช้ความละเอียดในการสังเกตของสินค้านั้นๆถึงจะเป็นต่อการประมูล

การตอบรับเป็นผู้ชนะ / การชำระเงิน

หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล ผู้ชนะประมูลต้องชำระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันที่เสร็จสิ้นการประมูล ผู้ชนะจะได้รับ Email ยืนยัน Dinozaจะไม่มีการจัดส่งสินค้าหากผู้ชนะยังไม่จ่ายเงินตามจำนวนที่กำหนดในใบแจ้งหนี้่ หากไม่มีการชำระเงินภายในวันที่กำหนด Dinozaจะทำการยกเลิกการประมูลและจะไม่คืนเงิน

สำหรับสินค้าที่ Dinozaไม่สามารถระบุราคาปิดประมูลจนกว่าจะมีการปิดประมูล หากราคปิดประมูลสูงกว่าราคาที่ขึ้นไว้ในหน้าเว็บไซต์ Dinozaเราจะทำการติดต่อคุณให้คำแนะนำก่อนที่จะสั่ง หรือ ยกเลิก

โปรโมชั่นพิเศษ

สำหรับโปรโมชั่นต่างๆที่ Dinozaได้จัดขึ้นจะมีการแจ้งทางหน้าเว็บไซต์ Dinozaและ อีเมลของผู้ใช้งานเท่านั้น โปรโมชั่นบางตัวจะมีระยะเวลาสิ้นสุดที่แน่นอนและจะระบุไว้ให้เห็นได้ชัดเจน

ทำเนียบผู้ชนะ

คุณสามารถโพสต์ข้อความหรือรูปภาพหรือวิดีโอลงภายในเว็บไซต์ได้ แต่ต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่ลามกอนาจาร ดูหมิน คุกคามความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย ต้องไม่มีการชักชวน เชิญชวนในลักษณะจดหมายลูกโซ่จำนวนมากๆ หรือ "สแปม"   Dinozaขอสงวนลิขสิทธิ์ลบหรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เหมาะสม

หากคุณจงใจส้รางเนื้อหาที่ส่อถึงการกระทำที่ Dinozaได้กล่าวไว้ข้างต้น และทำการแชร์ออกไปยังตามสื่อต่างๆ Dinozaจะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดของคุณ

ส่งคืนสินค้า / ทำการยกเลิก

ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือส่งคืนสินค้าได้ ตามนโยบายของ Dinozaซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา หากมีการยกเลิกการสั่งซื้อ คุณจะได้รับคืนเงินจำนวนตามที่ได้ทำการสั่ง (รวมถึงค่าจัดส่ง) ถึงแม้ว่าสินค้าไม่มีความบกพร่องก็ตาม ยกเว้น จำนวน Bid ที่ได้ลงไว้ในการประมูลจะไม่ได้รับเงินคืน (จะคืนเป็น Bid ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจาก Dinoza)

ยกเว้นบางกรณี ที่มีการใช้ Bid ฟรี หรีอ โปรโมชั่นบัตรกำนัลต่างๆ หรือ มีการพฤติกรรมหลอกลวง ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข Dinozaจะไม่มีการคืนเงิน

หากมีความต้องการส่งคืน หรือ ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อเราที่ [email protected]

เพื่อให้การส่งคืนเสร็จสิ้นอย่างเรียบร้อย ควรส่งคืนมาในสภาพเดิมหรือสภาพใหม่ เพราะ Dinozaจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีการจัดส่งอย่างไม่มีความเสียหาย เว้นแต่ เกิดความเสียหายระหว่างการส่งจากบริษัทขนส่งเท่านั้น

ค่าจัดส่งเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อสินค้าจะต้องชำระ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นจากผู้สั่งซื้อ Dinozaขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าเสียหายหรือค่าธรรมเนียม 10% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจาก Dinoza

ค่าส่งสินค้าคืนจะถูกส่งกลับไปเป็นจำนวนเงินตามที่คุณได้ส่งสินค้ากลับมา

การจัดส่ง

การจัดส่งจะมีเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้น การส่งโดยตรงจากโรงงานไปยังที่อยู่ของคุณโดยตรง การจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วันเวลาที่ระบุเป็นเพียงการประมาณเท่านั้น Dinozaจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของสินค้าที่จะส่งถึงมือ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งกรุณาติดต่อมาที่ Dinozaทันที เมื่อได้รับสินค้า

Dinozaมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่จัดส่งสินค้า ในกรณีที่สินค้าต้องถูกส่งออกไปยังสถานที่ไกลๆ เช่น เกาะต่างๆ หากคุณพักหรืออาศัยอยู่ในเขตดังกล่าว การชำระเงินของคุณจะไม่สามารถทำได้ Dinozaจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนให้ทันที

การระงับการจัดส่งสินค้า

คุณต้องยอมรับว่า หากคุณยังไม่ชำระเงินตามใบแจ้งยอด เราจะยังคงไม่จัดส่งสินค้า

บทบาทและความรับผิดชอบการใช้งานภายใน Dinoza

การใช้งานภายในเว็บไซต์ Dinozaการรับข้อมูลหรือใช้เนื้อหาภายในเว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่กับคุณที่จะเลือกข้อมูลแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับ Dinozaและไม่เพียงแต่เว็บไซต์ Dinozaทั้งนี้ รวมถึง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ร้านค้า ผู้สนับสนุน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้ผลิต (ทั้ง hardware และ Software) หรือ บุคคลที่ 3 ที่ทำการผลิตหรือบริการจัดจำหน่าย หรือกระจายสินค้าจาก Dinozaหรืออื่นใดก็ตามที่มีรูปแบบเดียวกัน การประกันโดยเว็บไซต์ในเครือ Dinozaทั้งหมด โดยจะต้องการปราศจากข้อผิดพลาดจาก ไวรัสชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น worms, trojan horses, keyboard loggers, spyware, adware, malware, harmful หรือ malicious code, หรือ ข้อบกพร่องอื่น ๆ ข้อมูลการผลิตและการบริการที่มีอยู่ใน Dinozaอาจจะมีความไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ Dinozaไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากการค้นหาข้อมูลใน Dinozaจะมีความถูกต้องทั้งหมด หรือ เนื้อหาที่อาจจะไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น Dinozaจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูล โพสต์ ยอดวิว ความคิดเห็น ที่โพสต์อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Dinoza (รวมไปถึงการเว็บไซต์สาธารณะภายนอก) โดยใครก็ตามที่กล่าวถึง Dinozaคนป่าวประกาศโฆษณาให้ร้าย การให้เนื้อหา ผู้ใช้งาน ผู้เข้ามาเยือนเว็บไซต์ นักเขียนอิสระ และ ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ไม่สมควรแก่การแสดงความเห็น

หากคุณไม่พอใจหรือมีข้อติดขัดใดๆไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตาม  Dinozaแนะนำให้คุณยุติหรือหยุดการใช้งานภายในเว็บไซต์Dinozaทันที

บทบาทและความรับผิดชอบการการชำระเงินจากDinoza

ด้วยเหตุที่กล่าวไปในหัวข้อที่ผ่านมา Dinozaจึงขอปฏิเสธความรับผิดชอบจากการเรียกร้องที่เกิดขึ้น จากข้อเสนอแพ็คเกจการท่องเที่ยวบนเว็บไซต์ Dinozaและจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆอันเกิดจากความเสียหายหรือการได้รับบาดเจ็บ จากทางร่างกายหรืออารมณ์ ที่เกิดขึ้นหรือเพิ่งได้รับผลกระทบโดยเกิดในระหว่างการชำระเงิน และจะไม่รับผิดชอบจากการเลื่อนเที่ยวบิน กระเป๋าเดินทางหาย หรือ อื่นใดที่อาจเกิดการสูญหายระหว่างการทำรายการท่องเที่ยวกับ Dinoza

สินค้าใหม่ทั้งหมดที่ได้รับการรับประกันจากโรงงานโดยตรง  Dinozaเป็นผู้จัดจำหน่ายให้คุณ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในคุณลักษณะพิเศษของสินค้านั้นในหน้ารายละเอียด ระยะเวลาการรับประกันและการบริการจะต่างออกไปจากโรงงานผู้ผลิต เนื้อหาทั้งหมดของการรับประกัน ขึ้นอยู่กับการร้องขออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น การรับประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อสินค้าได้ถูกใช้งานแล้ว

ยกเว้นการรับประกันที่ได้กล่าวมาข้างต้น Dinozaมีการรับประกันที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา จะโดยตรงหรือโดยอ้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการบริการหรือตัวแทนหรือผู้รับช่วงต่อในการสั่งซื้อ รวมไปถึง ข้อจำกัดต่างๆ ในการรับประกันเชิงพาณิชย์ หรือ มีจุดประสงค์เฉพาะ

คุณต้องยอมรับว่าDinozaจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้น จากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง จากการดัดแปลง หรือ จากการใช้งานแบบผิดๆ  ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม

การป้องกัน

คุณต้องยอมรับในทันทีว่าการป้องกัน ให้สมาชิก ผู้จัดการ หุ้นส่วน คนกำกับดูแล พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาต และ หุ้นส่วนคนอื่นๆ (รวมไปถึงบุคคลที่ให้ความคุ้มครอง) จะไม่มีผลร้ายจากการสูญเสียผลกำไร ราคา ค่าใช้จ่าย ความรับผิดชอบ ข้อเรียกร้องหรือความต้องการ รวมไปถึง ค่าทนาย การได้รับความเดือดร้อนจากบุคคลใดก็ตามที่ต้องจ่ายค่าชดเชยที่เกิดขึ้น หรือ การติดต่อจาก (1)ใช้งาน Dinozaหรือ การบริการ ที่ได้รับข้อเสนอจาก Dinoza(2)การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข โดยคุณ หรือ บุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคุณ (3) การละเมิดต่อกฎหมายหรือคำสั่งศาล (4) ความประมาท หรือ การจงใจทำผิดจากคุณ

ระบบหยุดการทำงาน / การประมูลหยุดชั่วคราว

ในระหว่างมีการเสนอราคา แต่มีการหยุดการทำงานของระบบ ในระหว่างการประมูล กรณีนี้การประมูลจะหยุดชั่วคราวและจะจำเวลาการประมูล ณ ปัจจุบัน รวมถึงราคาการเสนอล่าสุด และชื่อผู้ที่ให้ราคาสูงสุดไว้ ภายหลังจากมีการแก้ปัญหาเสร็จสิ้น การประมูลจะเริ่มต้นต่อจากเดิมทันที Dinozaจะทำการยกเลิกการประมูลทันทีหากการประมูลจบโดยสาเหตุอันเกิดจากความขัดข้องจากระบบ มีการใช้ Bot (บอท) มีพนักงานเข้าร่วมการประมูล ปัญหาทางเทคนิค หรือเหตุผลอื่นๆ

โดยทุกวันนี้ ระบบยังไม่สามารถพัฒนาควบคุมปัญหาเหล่านี้ได้ดีเท่าที่ควร หรืออาจเกิดจากปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถตอบได้จากเครือข่ายอินเตอร์เนต Dinozaจึงไม่สามารถรับประกันได้เลยว่า มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง Dinozaจะไม่รับผิดชอบผลเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานการประมูลจากผู้ใช้งาน หรือ บุคคลที่ 3  ที่แอบอ้างใช้การบริการจาก Dinozaโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการเสนอราคา ที่ไม่ยินยอมจาก Dinozaไม่ได้รับทันท่วงที เหล่านี้ ถือว่าเป็นผลจากเหตุขัดข้องทางเทคนิค

เครื่องหมายการค้า

โลโก้ของ Dinozaคือ เครื่องหมายการค้าของ Dinozaที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้อง มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย และเป็นทรัพย์สินของ Dinozaแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

การบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขายสินค้า ที่จำหน่ายผ่าน Dinozaจะมีการส่งถึงผู้ผลิต ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงงานผู้ผลิต

ตัวบทกฎหมายต่างๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ได้รับการยอมรับจากกฎหมายในราชอาณาจักรไทย โดยไม่มีข้อพิพาท ใดๆจากข้อความที่กล่าวมาทั้งหมด รวมถึงคำสั่งศาลด้วย ข้อบังคับและเงื่อนไข อาจนำไปใช้เป็นข้ออ้างอิงในชั้นศาล กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยคุณต้องตอบตกลงที่จะยอมรับอำนาจของศาลดังกล่าว

Dinozaจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศนี้ เพื่อจำหน่าย Bid Package และ สินค้า

ไม่จำหน่ายสิ่งต้องห้ามด้วยกฎหมายในราชอาณาจักรไทย หากคุณมีชื่อบัญชี หรือ มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ขัดต่อคำสั่งศาล ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ว่าด้วย เงื่อนไขและข้อบังคับ Dinozaจะปิดชื่อเป็นการถาวร คุณต้องยอมรับว่า Dinozaไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำอันเนื่องมาจากการทำผิดกฎหมายได้

การประชุมสหประชาชาติที่ว่าด้วยการขายสินค้าระหว่างประเทศเราจะไม่ใช้ข้อตกลงดังกล่าว

หากบทบัญญัติใด ๆที่ว่าด้วยเงื่อนไขและข้อบังคับ ที่จัดขึ้นโดยศาลที่มีเขตอำนาจไม่ถูกต้องจะไม่มีผลบังคับใช้ จะมีการยกเลิกเป็นโมฆะ จำไว้ว่า เงื่อนไขและข้อบังคับจะมีผลทันทีตามกฎหมายตามความเป็นไปได้

การป้องกันข้อมูล การเก็บรักษา การประมวลผล และการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า

การป้องกันข้อมูลของลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเรา ในส่วนของรายละเอียดการรักษาข้อมูลลูกค้า คุณสามารถเข้าไปอ่านได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

ลิงก์ภายนอก

เว็บไซต์ของเราอาจจะมีการใส่ลิงก์จากเว็บอื่นๆ โดยบุคคลที่ 3 ลิงก์ต่างๆ เหล่านี้คุณควจตรวจทานก่อนคลิกเข้าไปอย่างถี่ถ้วน เพราะเราจะไม่รับผิดชอบ เนื้อหาบนเว็บไซต์ภายนอกของเราเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาเท่านั้น เราไม่สามารถจัดการปัญหาและรับผิดชอบเนื้อหาต่างๆ การป้องกัน หรือ นโยบายในเว็บเหล่านั้นได้

การสละสิทธิ์

การสละสิทธิ์ใดๆเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ Dinozaจะมีผลเมื่อมีการลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

การทำผิดกฎทางเว็บไซต์ โดย

หากทีมงานตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประมูลกระทำผิดกฎทางเว็บไซต์ของ Dinoza ในรูปแบบ

1. การฮั้วประมูล (สมรู้ร่วมคิด)
2. การสร้างบัญชีการใช่้งานซ้ำกัน 2 username ขึ้นไป (สร้างจากคนๆเดียวกัน หรือคนๆเดียวกัน Login เข้าใช้งานหลายๆ username)
3. การโอนเงินจากบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต / บัญชี PayPal / บัญชี Paysbuy ของคนเดียวกัน ไปยัง username หลายๆบัญชี
4. ตรวจสอบพบว่ามีการใช้งานมากกว่า 1 บัญชี จากสถานที่เดียวกัน หรือ คอมฯเครื่องเดียวกัน
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การคืน Bid ที่อยู่ในบัญชี(จากการซื้อหรือยกเลิกการประมูล)จะได้รับการคืนเฉพาะยอดที่จ่ายทำรายการปิดประมูลเท่านั้น และจะไม่มีการคืนเงินสำหรับการซื้อ Bid ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การงดจัดส่งสินค้า พร้อมยกเลิกการใช้ส่วนลด (Rebate) เพื่อแลกซื้อสินค้า และสงวนสิทธิ์ในการคืน Bid และหรือจำนวนเงิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • Reward (D-Point) ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกระทำผิดกฎทางเว็บไซต์ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์งดให้ Reward โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้

การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

ลง Bid ออนไลน์  ได้ที่ www.Dinoza.comการเสนอราคาถี่ๆย้ำๆกับสินค้าจะทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น ผู้ใช้งานควรจับจ้องรายการสินค้า และหมั่นตรวจสอบ Bid อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะไม่พลาดสินค้าที่เล็งเอาไว้

คำชี้แจง

หากจะยกเว้นนอกเหนือที่ระบุไว้ใน เงื่อนไขและข้อบังคับ ต้องการเพิ่มเติมคำชี้แจง คำร้องขอ คำแนะนำ และการติดต่อใดๆให้คุณเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลงชื่อ-ที่อยู่ จ่าหน้าซองของคุณ ส่งมาถึงพวกเราได้ที่ บริษัท ไดโนซ่า ออนไลน์ จำกัด 4/11-12 ซ.สุขใจ คลองเตย พระโขนง กทม. 10110, หรือ อีเมลมาที่ [email protected].

 

คุณได้ใช้ bid เท่าราคาสินค้าแล้วครับ สามารถซื้อฟรีได้เลย

อั้ยหยาา Bid หมดซะแล้ว!

อย่าปล่อยให้คู่แข่งแย่งของของเราไปล่ะ
ซื้อ Bid แล้วกลับไปลุยต่อดีกว่า

เลือก Bid Pack แล้วกด Buy ↓

100 Bids
500 บาท
200 Bids
1,000 บาท
500 Bids
2,500 บาท
1,000 Bids
5,000 บาท

TIP: เรารู้อยู่แล้วครับว่า Bid หมดเมื่อไหร่เราต้องแพ้เขาแน่นอน ดังนั้น กฎตายตัวที่เรารู้ๆกันอยู่ของการประมูลคือ ยิ่งมี Bid มากกว่าคู่แข่งเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีโอกาสชนะมากกว่าคู่แข่งเท่านั้น งั้นก็อย่าปล่อยให้บัญชี Bid ของคุณแห้งเฉา เราแนะนำให้คุณมีติดไว้อย่างน้อย 50 Bids คราวนี้คุณก็จะเข้าใกล้กับคำว่าชนะมากขึ้น

ใหม่! เพิ่ม Bidsaurus ด้วยคลิกเดียว

พบกับ One-Click Bidsaurus ที่ให้คุณแค่คลิกจำนวนครั้งที่จะลง เท่านี้ Bidsaurus ก็จะเริ่มลง Bid ให้อัตโนมัติทันที!

จากนี้ไป ก็ไม่ต้องพะวงหน้า พะวงหลัง อยากจะถ่ายหนัก ก็ดั๊นห่วงประมูล ต่อจากนี้ไปก็หันมาใช้ Bidsaurus ตัวช่วยของคุณที่จะนำคุณสู่เส้นทางการชนะประมูลครับ

รู้หรือไม่?

78% ของการประมูลทั้งหมด ผู้ชนะใช้ Bidsaurus

ไม่เคยใช้ Bidsaurus มาก่อนเลย มันคืออะไร?

Bidsaurus คือผู้ช่วยในการลง Bid ให้คุณอัตโนมัติ แค่เลือกจำนวนครั้งที่อยากจะลง Bid เท่านี้คุณก็ลืมเมาส์ไปได้เลย!
ดูรายละเอียดการใช้งาน Bidsaurus

ประกาศศศศ! แจ้งยุติหน้าการประมูลครับ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป Dinoza.com จะขอระงับการประมูลทุกสินค้า

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ทีมงานทุกคนตั้งใจทำงานกันเต็มที่ เพื่อให้ระบบการประมูลออกมาเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังเปิดประมูลอย่างซื่อสัตย์มาโดยตลอด โดยหวังให้เพื่อนๆทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสกับรูปแบบการประมูลที่น่าทึ่งนี้ และได้ลุ้นประหยัดเงินกับสินค้าพรีเมี่ยมที่มีราคาสูงลิ่วในตลาดด้วย

ถึงอย่างนั้นแล้ว เราก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันได้ โดยเฉพาะ Feedback ที่มีเข้ามาอย่างล้นหลาม ทำให้เราเข้าใจดีว่า การประมูลยังไม่สามารถเข้าถึงเพื่อนๆได้อย่างจริงจัง

ดังนั้น เราจึงขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป Dinoza.com จะยุติการประมูลลงอย่างไม่มีกำหนด

โดย Bid ที่เหลืออยู่ในบัญชี จะหมดอายุหลังเที่ยงคืนวันที่ 21 ตุลาคม 2559

ฉะนั้น ใครมี Bid ที่ซื้อไว้ในระยะเวลาดังกล่าว เราอยากให้รีบมาประมูลภายในวันที่ 20 ตุลาคม ก่อนที่การประมูลจะปิดตัวลงไป ซึ่งรับรองว่าจะมีสินค้าทีเด็ดมาให้เพื่อนๆได้ประมูลส่งท้ายกันมากมายเลยทีเดียว

และแน่นอน Bid ที่เหลืออยู่ในบัญชีอาจจะไม่พอที่จะชนะประมูล เพื่อนๆสามารถซื้อ Bid Pack เติมได้นะครับ ซึ่งหากซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 20 ตุลาคม ถ้าใช้ Bid ไม่หมด เมื่อเข้าสู่วันที่ 21 ตุลาคม เรายินดีแปลง Bid ให้เป็น D-Points อัตโนมัติ (1 Bid = 5 D-Points) มีอายุใช้งานได้ 3 เดือน เพื่อนำไปช้อปที่ Dinoza Shop ได้ต่อ

หลังจากนั้น Dinoza จะกลายเป็น Online Shopping Center อย่างเต็มรูปแบบ ที่จะมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ! ซื้อสินค้าอะไรก็ได้ใน Dinoza Shop ครบ 100 บาท เพื่อนๆจะได้รับคะแนนสะสม 1 D-Points (เท่ากับ 1 บาท) ยิ่งช้อปเยอะ ก็ยิ่งได้ D-Points เยอะ

พวกเราทีมงานขอน้อมรับทุกคำติชม และจะแก้ไขพร้อมพัฒนารูปแบบใหม่ๆให้เข้ากับเพื่อนๆต่อไปเรื่อยๆครับ

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปครับผม

ขอบคุณลูกค้าทุกๆคนครับ

ทีมงาน Dinoza